ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ประธานกลุ่มฯ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครั

ประธานกลุ่มฯ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครั

          นายธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะกรรมการกลุ่มฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม...

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

เรียน สมาชิก ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ในระบบ Vdo Conference (Zoom) ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น. ภายใต้ธีมงาน"FTI Together We Can" ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน Line OA สภาอุตสาหกรรมฯ...

Close Bitnami banner
Bitnami