ประกาศผลการสอบ หลักสูตรพิเศษ ISO/IEC 29110 จำนวน 7 class (รอบที่ 2)

ประกาศผลการสอบ หลักสูตรพิเศษ ISO/IEC 29110 จำนวน 7 class (รอบที่ 2)

ประกาศผลการสอบ หลักสูตรพิเศษ ISO/IEC 29110 จำนวน 7 class (รอบที่ 2)ในโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการสอบ ในแต่ละ class...

ประกาศผลการสอบ Topic class (Service) จำนวน 3 class ในโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการสอบ Topic class (Service) จำนวน 3 class ในโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการสอบ Topic class (Service) จำนวน 3 class ในโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการสอบ ในแต่ละ class...

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

เรียน สมาชิก ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ในระบบ Vdo Conference (Zoom) ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น. ภายใต้ธีมงาน"FTI Together We Can" ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน Line OA สภาอุตสาหกรรมฯ...

ประกาศผลการสอบ หลักสูตรพิเศษ ISO/IEC 29110 จำนวน 7 class (รอบที่ 1)

ประกาศผลการสอบ หลักสูตรพิเศษ ISO/IEC 29110 จำนวน 7 class (รอบที่ 1)

ในโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการสอบ ในแต่ละ class สามารถเข้ามาดูได้ในลิงค์ข้างล่าง Class 1 Project planning and...

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยรับรอง โครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยรับรอง โครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยรับรอง โครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 รายชื่อหน่วยรับรองที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 3 บริษัท...

ประกาศผลการคัดเลือกพิจารณาผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 2)

ประกาศผลการคัดเลือกพิจารณาผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 2)

ประกาศผลการคัดเลือกพิจารณาผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ  ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล  ประจำปีงบประมาณ 2564  (รอบ 2)   - มาตรฐาน ISO/IEC 29110 4-1 Basic...

Close Bitnami banner
Bitnami