โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธาน
น.ต.เจริญพร เจริญธรรม รองประธาน
นายเจษ จินดาศักดิ์ชัย
นางรำไพ ติ๊กจ๊ะ กรรมการ
นายเวช วิภาตกนก กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami