ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา “นวัตกรรมงานวิจัย สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในอนาคต”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา “นวัตกรรมงานวิจัย สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในอนาคต”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา “นวัตกรรมงานวิจัย สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในอนาคต” ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting โดย คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครั้งที่ 11/2564

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครั้งที่ 11/2564

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครั้งที่ 11/2564 โดยมี ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา...

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

เรียน สมาชิก ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ในระบบ Vdo Conference (Zoom) ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น. ภายใต้ธีมงาน"FTI Together We Can" ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน Line OA สภาอุตสาหกรรมฯ...

FTI Talk x Podcast จากวัตถุดิบ สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่อยอดธุรกิจเพิ่มมูลค่ามหาศาล

FTI Talk x Podcast จากวัตถุดิบ สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่อยอดธุรกิจเพิ่มมูลค่ามหาศาล

รายการ FTI Talk x Podcast จากวัตถุดิบ สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่อยอดธุรกิจเพิ่มมูลค่ามหาศาล บทสัมภาษณ์คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami