การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 6/2564

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 6/2564

            เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 6/2564 โดยมีคุณเมธา สิมะวรา ประธานกลุ่มฯ สมุนไพร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา อาทิ มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณตามหลักเกณฑ์...

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

เรียน สมาชิก ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ในระบบ Vdo Conference (Zoom) ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น. ภายใต้ธีมงาน"FTI Together We Can" ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน Line OA สภาอุตสาหกรรมฯ...

FTI Talk x Podcast สมุนไพรไทย วัตถุดิบสำคัญ ในการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

FTI Talk x Podcast สมุนไพรไทย วัตถุดิบสำคัญ ในการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

รายการ FTI Talk x Podcast สมุนไพรไทย วัตถุดิบสำคัญ ในการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง บทสัมภาษณ์ คุณเมธา สิมะวราประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami