ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

เรียน สมาชิก ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ในระบบ Vdo Conference (Zoom) ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น. ภายใต้ธีมงาน"FTI Together We Can" ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน Line OA สภาอุตสาหกรรมฯ...

เทคนิคการขายของบน Amazon และ Instagram โดยคุณนมน ประกอบบุญ และคุณชนม์พนา ฤกษ์พึ่งดี

เทคนิคการขายของบน Amazon และ Instagram โดยคุณนมน ประกอบบุญ และคุณชนม์พนา ฤกษ์พึ่งดี

            วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคนิคการขายของบน Amazon และ Instagram โดยคุณนมน ประกอบบุญ และคุณชนม์พนา ฤกษ์พึ่งดี...

Close Bitnami banner
Bitnami