ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
เปิดตัวยิ่งใหญ่กับงานโชว์อัญมณีและผ้าไทย ส่งเสริม 2 อุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

เปิดตัวยิ่งใหญ่กับงานโชว์อัญมณีและผ้าไทย ส่งเสริม 2 อุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

          วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานและเหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับเชิญจาก นายสุริยน ศรีอรทัยกุล...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา...

FTI Talk x Podcast อัญมณีและเครื่องประดับไทย อุตสาหกรรมทำเม็ดเงินของประเทศ

FTI Talk x Podcast อัญมณีและเครื่องประดับไทย อุตสาหกรรมทำเม็ดเงินของประเทศ

รายการ FTI Talk x Podcast อัญมณีและเครื่องประดับไทย อุตสาหกรรมทำเม็ดเงินของประเทศ บทสัมภาษณ์คุณสุริยน ศรีอรทัยกุลประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami