ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเคมี วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายชัยวัฒน์ นิยมการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี...

FTI Talk x Podcast วิเคราะห์เหตุการณ์ ไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว ไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

FTI Talk x Podcast วิเคราะห์เหตุการณ์ ไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว ไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

รายการ FTI Talk x Podcast วิเคราะห์เหตุการณ์ ไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว ไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี บทสัมภาษณ์ คุณชัยวัฒน์ นิยมการประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย "ไม่มีสารใด ไม่อันตราย แต่ขึ้นอยู่กับการจัดการ การรู้จักใช้ และความรับผิดชอบต่อสังคม....เคมี...

Close Bitnami banner
Bitnami