ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1

          กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ) ดำเนินโครงการ “Climate Action Programme for the Chemical Industry (CAPCI)” ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงริเริ่มโครงการ เพื่อสำรวจสถานการณ์ และศักยภาพในการดำเนินงานในประเทศไทย...

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

เรียน สมาชิก ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ในระบบ Vdo Conference (Zoom) ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น. ภายใต้ธีมงาน"FTI Together We Can" ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน Line OA สภาอุตสาหกรรมฯ...

Close Bitnami banner
Bitnami