สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงไคโร ประชาสัมพันธ์ บริษัท El-Mohandes สนใจ นำเข้าสินค้าประเภทตัวทำละลายและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงไคโร ประชาสัมพันธ์ บริษัท El-Mohandes สนใจ นำเข้าสินค้าประเภทตัวทำละลายและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากไทย

สินค้าประเภทตัวทำละลายและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ㆍ บริษัท El-Mohandes (https://www.el-mohandes.com/) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าตัวทำละลายและสารเคลือบแบบผสมของอียิปต์ สนใจนำเข้าสินค้า ดังนี้ ㆍEsters, Alcohols, Resins Oils, Ketones,Pigments/Dyes และอื่นๆ...

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าแสดงความยินดี เลขาธิการ ส.ม.อ. ท่านใหม่ (นายบรรจง  สุกรีฑา)

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าแสดงความยินดี เลขาธิการ ส.ม.อ. ท่านใหม่ (นายบรรจง สุกรีฑา)

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีร่วมกับคณะสายงานมาตรฐาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าแสดงความยินดีกับท่านเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.). คุณบรรจง สุกรีฑา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่...

อุตสาหกรรมเคมีต้องปรับตัวอย่างไรให้ยั่งยืน กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก

อุตสาหกรรมเคมีต้องปรับตัวอย่างไรให้ยั่งยืน กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาทางกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ได้ร่วมมือกับทางโครงการ “Climate Action Programme for the Chemical Industry (CAPCI)” ที่ดำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ)...

FTI Talk x Podcast วิเคราะห์เหตุการณ์ ไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว ไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

FTI Talk x Podcast วิเคราะห์เหตุการณ์ ไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว ไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

รายการ FTI Talk x Podcast วิเคราะห์เหตุการณ์ ไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว ไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี บทสัมภาษณ์ คุณชัยวัฒน์ นิยมการประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย "ไม่มีสารใด ไม่อันตราย แต่ขึ้นอยู่กับการจัดการ การรู้จักใช้ และความรับผิดชอบต่อสังคม....เคมี...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1

          กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ) ดำเนินโครงการ “Climate Action Programme for the Chemical Industry (CAPCI)” ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงริเริ่มโครงการ เพื่อสำรวจสถานการณ์ และศักยภาพในการดำเนินงานในประเทศไทย...

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

เรียน สมาชิก ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ในระบบ Vdo Conference (Zoom) ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น. ภายใต้ธีมงาน"FTI Together We Can" ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน Line OA สภาอุตสาหกรรมฯ...

Close Bitnami banner
Bitnami