ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
BCG สำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น ไม่ยาก ไม่ง่าย ถ้าเข้าใจ

BCG สำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น ไม่ยาก ไม่ง่าย ถ้าเข้าใจ

🔺PR NEWS🔺 มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย… ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อมูล BCG Model จากผู้มีประสบการณ์ รวมถึงนโยบายการสนับสนุนธุรกิจสีเขียวจากภาครัฐ“BCG สำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น ไม่ยาก ไม่ง่าย ถ้าเข้าใจ”...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายถาวร กนกวลีวงศ์...

FTI Talk x Podcast เทคนิคการสร้างแบรนด์และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

FTI Talk x Podcast เทคนิคการสร้างแบรนด์และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

รายการ FTI Talk x Podcast เทคนิคการสร้างแบรนด์และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย บทสัมภาษณ์ คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami