ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
สรุปประเด็นประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 11-2564

สรุปประเด็นประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 11-2564

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 11/2564 โดยมีคุณเกศมณี เลิศกิจจา ประธานกลุ่มฯ เครื่องสำอาง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมมีการพิจารณาข้อเสนอแนะต่อแนวทางการใช้คำว่า...

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

เรียน สมาชิก ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ในระบบ Vdo Conference (Zoom) ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น. ภายใต้ธีมงาน"FTI Together We Can" ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน Line OA สภาอุตสาหกรรมฯ...

FTI Talk x Podcast เคล็ด(ไม่)ลับ กับธุรกิจความงาม รู้ลึกอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย

FTI Talk x Podcast เคล็ด(ไม่)ลับ กับธุรกิจความงาม รู้ลึกอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย

รายการ FTI Talk x Podcast เคล็ด(ไม่)ลับ กับธุรกิจความงาม รู้ลึกอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย คุณเกศมณี เลิศกิจจาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami