โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายกมล วรรธนคณิณ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายชาญ จันถาวรสวัสดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
ดร.เอกชัย ฐปนานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายกมล วรรธนคณิณ ประธาน
นายสิทธิ์ วิวัฒน์รชตะ เลขาธิการ
นายบุญเลิศ รุ่งศรีสุทธิวงศ์ เหรัญญิก
นายปรีชา เรืองมาศ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami