ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสงค์ลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสงค์ลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสงค์ลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สมัครเข้าร่วมโครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประโยชน์ที่จะได้รับการจากการเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้...

ประธานกลุ่มไฟฟ้าฯ และ รองประธานกลุ่มไฟฟ้าฯ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทิน ชาญวีรกูล

ประธานกลุ่มไฟฟ้าฯ และ รองประธานกลุ่มไฟฟ้าฯ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทิน ชาญวีรกูล

          กระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยคุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และคุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ และคุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์...

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

เรียน สมาชิก ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ในระบบ Vdo Conference (Zoom) ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น. ภายใต้ธีมงาน"FTI Together We Can" ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน Line OA สภาอุตสาหกรรมฯ...

FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย (1)

FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย (1)

รายการ FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย ตอนที่ 1 บทสัมภาษณ์ คุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่างประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami