วันที่ 26 มิถุนายน 2564 งานสถาปนานายกสโมสรโรตารี่รุ่น 117 district 3350

ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสโมสรโรตารี่วังทองหลาง ปี 2564-2565

Close Bitnami banner
Bitnami