ขอเชิญ อบรมออนไลน์ “พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและข้อควรระวังในการจัดเตรียมเอกสาร”

วันอังคาร 31 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 -16.00น.
วิทยากร: คุณธนากร แสงพิทูร
ผู้ชำนาญการรับอนุญาตกรมศุลกากร

สมาชิกTGMA อบรม(!)ฟรี(!)
ไม่เป็นสมาชิก 500 บาท/ท่าน (รวม VAT)

ทำธุรกิจนำเข้า/ส่งออก ควรเข้าอบรม
ท่านจะได้ทราบเทคนิคต่างๆในการจัดเตรียมเอกสาร และข้อควรระวังในการจัดทำใบขนสินค้า

ลงทะเบียน https://forms.gle/aLh5TTg6j6jGjRSX9

……………………………………………
สอบถามเพิ่มเติม:
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย(TGMA)
คุณชัญญานุช สุขจันทร์
โทร 0623696146
FB: www.facebook.com/Thaigarment.org
website: www.thaigarment.org

Close Bitnami banner
Bitnami