ในโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564

รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการสอบ ในแต่ละ class สามารถเข้ามาดูได้ในลิงค์ข้างล่าง

Class 1 Project planning and management
Class 2 QA process and Traceability
Class 3 Project Assessment and Tracking by tools
Class 4 Software testing and Automated testing
Class 5 Requirement management and Change
Class 6 Architecture and S/W Design with UI/UX
Class 7 Configuration and Repository management

Close Bitnami banner
Bitnami