กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย คุณวัลยา สุวรรณาภิรมย์ และคุณประพีร์ สรไกรกิติกูล เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน “ Gems and Jewelry Fest in Phuket” โดยมีกิจกรรมหลักทั้งหมด ส่วนสำคัญ คือ

1. [วันที่ 29 พฤศจิกายนถึง ธันวาคม 2564] การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์หรือ Online Business Matching (OBM) ให้มีการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์กับผู้นําเข้าต่างประเทศ

2. [วันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2564] งาน Phuket Gems Fest ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

3. การเชิญชวนและนำ influencer ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศไลฟ์สดเพื่อขายอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ด้วยระบบออนไลน์ไปยังทั่วโลก ถือเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และกระจายมายังอันดามันแซนด์บ็อกต่อไป

4. กิจกรรมนำนักท่องเที่ยวผู้นําเข้ารายได้สูงมาที่ภูเก็ตอย่างน้อย วัน เยี่ยมชมฟาร์มไข่มุกที่จังหวัดภูเก็ต และแพคเกจท่องเที่ยวพิเศษในกลุ่มอันดามัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

Close Bitnami banner
Bitnami