ด่วน ขอเชิญสัมมนาเรื่อง “เครื่องหมายการค้า… สำหรับผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่ม”

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น.
สัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

วิทยากร : โดย ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งประเทศไทย และต่างประเทศ จากบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สมาชิก TGMA สัมมนา ฟรี
ไม่เป็นสมาชิก 700 บาท/ท่าน

ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/sCqp8gbe5pMhfqu76

สอบถามเพิ่มเติม สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย คุณชัญญานุช สุขจันทร์ มือถือ 062-3696146 โทร 02-6812222 ต่อ 112

Close Bitnami banner
Bitnami