นายธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะกรรมการกลุ่มฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 503 กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผ่านระบบ microsoft teams

          ซึ่งประธานกลุ่มฯ ได้นำเสนอโครงการ Eco Factory for waste Processor และ Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) และกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มฯ โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในที่ประชุม

Close Bitnami banner
Bitnami