วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น.

ทางคณะทำงาน PR สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมโดย คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ประธานกลุ่มฯสิ่งทอ คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย เลขาธิการกลุ่มฯ คุณสุพจน์ ชัยวิไล ที่ปรึกษากลุ่มฯ และคุณสมคิด รัตนประภาพร กรรมการกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชม บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด โดยคุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ ได้มาต้อนรับด้วยตนเอง

คุณเอกชัย ยังได้เล่าว่า ยางรถยนต์ “โอตานิ” เป็นหนึ่งความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และมีการส่งออกไปจำหน่ายมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก บริษัท ยางโอตานิ จำกัด เป็นโรงงานผลิตแห่งแรก ตั้งอยู่ที่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม และโรงงานผลิตแห่งที่ 2 คือ บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ที่ทางคณะทำงาน PR สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้เข้าเยี่ยมชม

Close Bitnami banner
Bitnami