สัมมนา 2021 The Annual Petroleum Outlook Forum ภายใต้หัวข้อ Global Climate Action for A Better World ประสานพลัง สร้างโลกที่ดีกว่า”  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 15.30 น.  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน PRISM Facebook และ YouTube  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์น้ำมันของโลก

ในการนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์และเชิญรับชมงานสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียน ผ่านการสแกน QR code จากสื่อประชาสัมพันธ์และท้ายจดหมายฉบับนี้ หรือ เว็บไซต์ https://prism.pttgrp.com โดยผู้จัดงานจะจัดส่ง link รับชมไปให้ทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนผู้รับชม และหากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณชวัลนุช บุญมา โทร 0-2537-3808 อีเมล์ prism@pttplc.com หรือ คุณธัชสร บันดาลชัย โทร 0-2537-1181 อีเมล์ tatchsorn.b@pttplc.com

ลงทะเบียน เว็บไซต์ https://prism.pttgrp.com

Close Bitnami banner
Bitnami