คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานและร่วมเสวนาในงานสัมมนา

“BIOTEC FTI FORUM 2021” เรื่อง “Biotechnology Trends ทางออกของประเทศไทยจากวิกฤติโควิด”

จัดโดย กลุ่มฯ เทคโนโลยีชีวภาพ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวภาพไทย(ThaiBIO) และองค์กรพันธมิตรต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ผ่าน video conference

โดยนำเสนอถึงความท้าทายและอุปสรรคของอุตสาหกรรมโลก, ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม, การปรับตัวและฟื้นฟูของอุตสาหกรรมหลัง covid-19, โอกาสของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพใน s-curve และนโยบาย BCG รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของสภาอุตสาหกรรมฯ ด้วย

Close Bitnami banner
Bitnami