ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสงค์ลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สมัครเข้าร่วมโครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประโยชน์ที่จะได้รับการจากการเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

– ได้รับคำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตและแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ
– ได้รับข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่เหมาะสม
– ได้รับการแนะนำผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (System Integrator; SI) ที่มีความชำนาญและได้รับการขึ้นทะเบียน
– ได้รับการวิเคราะห์ Feasibility และ Financial Projection สำหรับยื่นขอรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-280-7272 ต่อ 8332, 8334
038-215-033 ต่อ 1

สามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลด แบบเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเข้าร่วมโครงการ

Close Bitnami banner
Bitnami