รายการ FTI Talk x Podcast

อุตสาหกรรมก๊าซ กำลังหลักภาคอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนการผลิตของประเทศ

บทสัมภาษณ์ เรือโทพงศ์เทพ นรขำ
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=IALjZPCGSbE

Close Bitnami banner
Bitnami