เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ ครั้งที่ 11/2564

          โดยที่ประชุมฯ ได้มีการนำเสนอแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ “ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติในการกำจัดหรือทำลายสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช้แล้ว” เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่ยังคงมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำจัดหรือทำลายสารทำความเย็นอย่างผิดวิธี

          เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเจตนารมณ์ของภาครัฐที่ต้องการยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศ ให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือน กระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. 2065

Close Bitnami banner
Bitnami