การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11/2564 วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่านระบบ Video Conference

สรุปประเด็น
1.เชิญชวนให้สมาชิกนำผลิตภัณฑ์มาขายในรูปแบบออนไลน์ผ่านเวปไซต์ของกลุ่มฯ (www.creativecraftindustry.in.th) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นช่องทางในการทำการตลาดออนไลน์

2.เชิญชวนสมาชิกร่วมงานบูธงานแสดงสินค้า FTI Expo 2022 : Northern Chapter ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่

Close Bitnami banner
Bitnami