จากการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ครั้งที่ 11/2564 สภาวะอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยสรุปมีมูลค่าการนำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และสุขภาพไทย มีแนวโน้มลดเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2564 อันเนื่องจากมีการผลิตและความต้องการใช้ที่เริ่มมีความเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ

ที่มา: กรมศุลกากร, วิเคราะห์โดยสถาบันพลาสติก, พฤศจิกายน 2564

Close Bitnami banner
Bitnami