เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 11/2564 โดยมีคุณเกศมณี เลิศกิจจา ประธานกลุ่มฯ เครื่องสำอาง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมมีการพิจารณาข้อเสนอแนะต่อแนวทางการใช้คำว่า Anti-Bacterial หรือ แอนตี้แบคทีเรีย ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และการพิจารณาให้ยกเว้นสินค้าแชมพู สบู่ก้อนและสบู่เหลว จากการเป็นสินค้าควบคุม รวมถึงติดตามความคืบหน้าปัญหาการขึ้นภาษีสรรพสามิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำหอมและหัวน้ำหอม

Close Bitnami banner
Bitnami