เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มฯ, คุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานกลุ่มฯ, ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการฝ่ายวิชาการ และคุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ เลขาธิการกลุ่มฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานสัมมนา “ASEAN5 & Japan Workshop on Energy Efficiency, Safety and lower GWP refrigerant”

          โดยงานสัมมนาดังกล่าว เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของ แนวโน้มสารทำความเย็นในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นต่างๆ

Close Bitnami banner
Bitnami