ประธานกลุ่มฯ อาหาร(คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา) เข้าร่วมประชุม Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance ครั้งที่ 8 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 4-9 และ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00-21.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

Close Bitnami banner
Bitnami