16/11/64 นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือด้านระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระหว่าง 15 องค์กรด้านวิชาการ วิชาชีพ การออกแบบ ก่อสร้าง การผลิต บริหารทรัพท์ ประกอบด้วย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ถ.รางน้ำ กรุงเทพฯ

Close Bitnami banner
Bitnami