ประธานกลุ่มฯ อาหาร(คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา) เข้าร่วมประชุม Codex Alimentarius Commission (CAC) ครั้งที่ 44 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 8-13 และ 15 พฤศจิกายน 2564 และรับรองรายงาน วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00-21.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

Close Bitnami banner
Bitnami