เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีร่วมกับคณะสายงานมาตรฐาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าแสดงความยินดีกับท่านเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.). คุณบรรจง สุกรีฑา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และเพื่อหารือในหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami