คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 11 / 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง 1012 สอท.และผ่านออนไลน์

โดยมีรองประธานกลุ่มฯ (คุณประวิทย์ฯ คุณทองดีฯ คุณอรรถพันธ์ฯ) และเลขาธิการกลุ่มฯ (ดร.ปิยะนุช) เข้าร่วมประชุมที่ สอท.มีประเด็นหารือดังนี้

– ก้าวต่อไปของสภาอุตสาหกรรม​ฯ​ ในการสนับสนุน​กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

– สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ : FTI e-Member Card

– นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก

– ประชุม Codex Alimentarius Commission ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 8-13 และ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านออนไลน์

– ความร่วมมือเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมอาหารโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein Consortium)

– การเข้าร่วมงาน FTI EXPO 2022 : Northern Chapter ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานานาชาติ เชียงใหม่

– การรวบรวมปัญหาสืบเนื่องจากการระเบียบใหม่ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศของจีน มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2565

– รายงานกิจกรรมสายงาน Regulatory Affairs เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

– การจัดสัมมนาร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น หัวข้อ Health and Wellness : The trends and future potential of food industry” วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 แบบออนไลน์

– รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร เดือนมกราคม – กันยายน 2564

Close Bitnami banner
Bitnami