สินค้าประเภทตัวทำละลายและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

ㆍ บริษัท El-Mohandes (https://www.el-mohandes.com/) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าตัวทำละลายและสารเคลือบแบบผสมของอียิปต์ สนใจนำเข้าสินค้า ดังนี้

ㆍEsters, Alcohols, Resins Oils, Ketones,Pigments/Dyes และอื่นๆ เป็นต้น

Close Bitnami banner
Bitnami