“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

อธิวัตร จิรจริยาเวช
สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Close Bitnami banner
Bitnami