เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 6/2564 โดยมีคุณเมธา สิมะวรา ประธานกลุ่มฯ สมุนไพร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา อาทิ มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณตามหลักเกณฑ์ GMP บทลงโทษของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องสำอางที่กล่าวอ้างสรรพคุณด้านการรักษา และบรรเทา อาการของโรค และการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ รวมถึงพิจารณาร่างแผนปฎิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ปี พ.ศ. 2566 – 2570

Close Bitnami banner
Bitnami