เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครั้งที่ 11/2564 โดยมี ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา อาทิ การจัดทำโลโก้ HBS เพื่อส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เรื่องการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การใช้งาน Platform Tech2Biz และความคืบหน้ากัญชา กัญชง ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร        

Close Bitnami banner
Bitnami