ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา “นวัตกรรมงานวิจัย สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในอนาคต”

ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting

โดย คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

หัวข้อหลักภายใต้การสัมมนาฯ

  1. บทบาทและหน้าที่ของคลัสเตอร์ฯ
  2. นวัตกรรมงานวิจัย สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในอนาคต

–   บทบาทหน้าที่ของ Tech2biz

–   การพัฒนางานวิจัยในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

–   ประโยชน์ของ Platform Tech2Biz

  • สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯ

โทรศัพท์ 02-345-1177 หรือ E-mail: rattanaporns@fti.or.th

Close Bitnami banner
Bitnami