ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายสุพจน์ สุขพิศาล...
FTI Talk x Podcast รถยนต์ไฟฟ้า ทางเลือกใหม่แห่งวงการรถยนต์ไทยฯ

FTI Talk x Podcast รถยนต์ไฟฟ้า ทางเลือกใหม่แห่งวงการรถยนต์ไทยฯ

รายการ FTI Talk x Podcast รถยนต์ไฟฟ้า ทางเลือกใหม่แห่งวงการรถยนต์ไทยฯ บทสัมภาษณ์คุณพินัย ศิรินครประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ : รถยนต์ไฟฟ้า ทางเลือกใหม่แห่งวงการรถยนต์ไทย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...
Close Bitnami banner
Bitnami