ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564  รายละเอียดประกาศ https://qrgo.page.link/Tn9Mx ที่มา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข,...
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ การแสดงเลขที่ใบอนุญาต เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด...
แนวโน้มทิศทางผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทยในปัจจุบัน

แนวโน้มทิศทางผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทยในปัจจุบัน

            จากการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ครั้งที่ 11/2564 สภาวะอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยสรุปมีมูลค่าการนำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และสุขภาพไทย มีแนวโน้มลดเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2564...
การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

เรียน สมาชิก ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ในระบบ Vdo Conference (Zoom) ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น. ภายใต้ธีมงาน”FTI Together We Can” ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน Line OA...
FTI Talk x Podcast เจาะลึกเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมสำคัญในช่วง COVID-19

FTI Talk x Podcast เจาะลึกเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมสำคัญในช่วง COVID-19

รายการ FTI Talk x Podcast เจาะลึกเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมสำคัญในช่วง COVID-19 บทสัมภาษณ์ คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...
Close Bitnami banner
Bitnami