FTI Talk x Podcast เซรามิค พลิกเศรษฐกิจไทยเติบโต ผลงานชิ้นเอกของไทย ไปไกลต่างแดน

รายการ FTI Talk x Podcast เซรามิค พลิกเศรษฐกิจไทยเติบโต ผลงานชิ้นเอกของไทย ไปไกลต่างแดน บทสัมภาษณ์ ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...
การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “FTI Together We Can”

เรียน สมาชิก ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ในระบบ Vdo Conference (Zoom) ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น. ภายใต้ธีมงาน”FTI Together We Can” ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน Line OA...
Close Bitnami banner
Bitnami