ส่งเสริมกรุงเทพสู่มหานครนักอ่าน เพื่อพัฒนาคน กระจายแหล่งความรู้ให้ทุกคนเข้าถึงง่าย กับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ  ครั้งที่ 27

ส่งเสริมกรุงเทพสู่มหานครนักอ่าน เพื่อพัฒนาคน กระจายแหล่งความรู้ให้ทุกคนเข้าถึงง่าย กับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27

เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบหมาย นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช กรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย...

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย…ผ่านอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก “โอกาส และความท้าทายในยุคดิจิทัล”

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย…ผ่านอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก “โอกาส และความท้าทายในยุคดิจิทัล”

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน Pack Print International and CorruTec ASIA 2022 พร้อมด้วย Mr. Gernot Ringling (Managing Director, Messe Düsseldorf Asia),...

สมาชิก ส.อ.ท. คว้ารางวัลดีเด่น ประจำปี 65 เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สมาชิก ส.อ.ท. คว้ารางวัลดีเด่น ประจำปี 65 เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบหมาย นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช กรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 (The Prime Minister's Industry Award 2022) จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม...

พลิกวิกฤต เป็นโอกาส ยกระดับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคต

พลิกวิกฤต เป็นโอกาส ยกระดับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม เข้าร่วมกล่าวเปิดงานแถลงข่าว Pack Print International and CorruTec ASIA 2022 พร้อมด้วย Mr. Gernot Ringling (Managing Director, Messe...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก คุณพงศ์ธีระ...

FTI Talk x Podcast บรรจุภัณฑ์ ตัวช่วยหลักในการสร้างมูลค่าสินค้า

FTI Talk x Podcast บรรจุภัณฑ์ ตัวช่วยหลักในการสร้างมูลค่าสินค้า

รายการ FTI Talk x Podcast บรรจุภัณฑ์ ตัวช่วยหลักในการสร้างมูลค่าสินค้า บทสัมภาษณ์ คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดชประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami