โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายธีระ กิตติธีรพรชัย

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Close Bitnami banner
Bitnami