รายการ FTI Talk x Podcast อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กับบทบาทช่วยลดโลกร้อนฯ คุณชนะ ภูมีประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...