ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
การบรรยายพิเศษ การเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Medical Wellness Smart City

การบรรยายพิเศษ การเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Medical Wellness Smart City

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Medical Wellness Smart City โดย...

การหารือร่วมกับผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การหารือร่วมกับผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้มีการขอเข้าพบผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร...

อย. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ครบวงจร ผ่าน 3 e ภายใต้แนวคิด “อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน”

อย. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ครบวงจร ผ่าน 3 e ภายใต้แนวคิด “อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน”

            อย . พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนารูปแบบการทำงานผ่านระบบออนไลน์ 3 e ประกอบด้วย 1.e-Submission 2.e-Payment และ 3.e-License ภายใต้แนวคิด อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน มุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลาให้บริการ...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ...

FTI Talk x Podcast จากวัตถุดิบ สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่อยอดธุรกิจเพิ่มมูลค่ามหาศาล

FTI Talk x Podcast จากวัตถุดิบ สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่อยอดธุรกิจเพิ่มมูลค่ามหาศาล

รายการ FTI Talk x Podcast จากวัตถุดิบ สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่อยอดธุรกิจเพิ่มมูลค่ามหาศาล บทสัมภาษณ์คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami