วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค

Close Bitnami banner
Bitnami