การบรรยายพิเศษ การเปิดตัวโครงการ Thailand Taxonomy

การบรรยายพิเศษ การเปิดตัวโครงการ Thailand Taxonomy

เมื่อวันที 20 เมษายน 2566 คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ได้มีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเปิดตัวโครงการ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 เพื่อเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน...

EEP รุ่นที่ 8 ประจำปี 2023 หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร Executive Energy Program (EEP)

EEP รุ่นที่ 8 ประจำปี 2023 หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร Executive Energy Program (EEP)

EEP รุ่นที่ 8 ประจำปี 2023 หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร Executive Energy Program (EEP) ซึ่งเปิดรับสมัครเป็นจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2566 ดาวน์โหลดใบสมัครได้...

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ครั้งที 1/2566 การจัดการแข่งขันกอล์ฟ “RE GOLF 2022 : Carbon Neutral Event”

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ครั้งที 1/2566 การจัดการแข่งขันกอล์ฟ “RE GOLF 2022 : Carbon Neutral Event”

เมื่อวันที่ 12 มการาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกกลุ่มฯ และจัดกการแข่งขันกอล์ฟ “RE GOLF 2022 : Carbon Neutral Event” ณ สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ กทม. ซึ่งกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานมหมุนเวียนได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพลังงานหมุนเวียน วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช...

FTI Talk x Podcast วิวัฒนาการ การเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

FTI Talk x Podcast วิวัฒนาการ การเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

รายการ FTI Talk x Podcastวิวัฒนาการ การเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนคุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิชประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=JO3qj5bElZ8รายการ FTI Talk x Podcast...

Close Bitnami banner
Bitnami