ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มรองเท้า วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายธำรง ธิติประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า วาระปี...

FTI Talk x Podcast “รองเท้า” ขับเคลื่อนตลาดทุน เกื้อหนุนแรงงานไทย

FTI Talk x Podcast “รองเท้า” ขับเคลื่อนตลาดทุน เกื้อหนุนแรงงานไทย

รายการ FTI Talk x Podcast “รองเท้า” ขับเคลื่อนตลาดทุน เกื้อหนุนแรงงานไทย บทสัมภาษณ์คุณธำรงค์ ธิติประเสริฐที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami