โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายธำรง ธิติประเสริฐ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายธำรง ธิติประเสริฐ ประธาน
นายไพโรจน์ เกียรติโกมล รองประธาน
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน รองประธาน
นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน รองประธาน
นายศิรชัย กฤตยานุกูล รองประธานและเหรัญญิก
นางสาวศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการ
นายอรรณพ ตันเสียงสมเจริญ กรรมการ
นางอริษา จุลธีระ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami