โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายธำรง ธิติประเสริฐ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายธำรง ธิติประเสริฐ ประธาน
นายไพโรจน์ เกียรติโกมล รองประธาน
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน รองประธาน
นายศิรชัย กฤตยานุกูล รองประธานและเหรัญญิก
นางสาวศิริอร อิศรางกูร เลขาธิการ
นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
นายอรรณพ ตันเสียงสมเจริญ กรรมการ
นางอริษา จุลธีระ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami